Tự tính tuổi kết hôn

TỰ TÍNH TUỔI KẾT HÔN

DAI THANH PHAT GACH CHAN 1

BƯỚC 1:  Xác Định Năm Sinh Dương Lịch

Người nào sinh trước ngày 4/2 thì lấy năm sinh là năm trước. từ ngày 5/2 về sau tính năm sinh là năm hiện tại. ( Ngày 4/2 hàng năm là ngày tiết lập xuân)

 ví dụ: bạn sinh ngày 4/2/1986 thì lấy năm sinh là: 1985 ; bạn sinh ngày 5/2/1986 thì lấy năm sinh là 1986

Sau đó tra bảng dưới đây để tìm CUNG VÀ HÀNH của bản thân:


 

BƯỚC 2: Sơ đồ CUNG của bản thân

Tổng cộng có 8 sơ đồ cung: KHẢM – THUỶ; LY – HOẢ; CHẤN – MỘC, TỐN – MỘC thuộc ĐÔNG TỨ TRẠCH và CÀN – KIM; ĐOÀI – KIM; KHÔN – THỔ, CẤN – THỔ thuộc TÂY TỨ TRẠCH

NGƯỜI TÂY ĐÔNG TRẠCH

 

NGƯỜI ĐÔNG TÂY TRẠCH

 

BƯỚC 3: TÌM NGƯỜI HỢP TUỔI

Khi biết bản thân thuộc cung gì: ĐÔNG TỨ: KHẢM  – LY  – CHẤN – TỐN hay TÂY TỨ:  CÀN – ĐOÀI – KHÔN –  CẤN sau đó ta chọn người CÙNG ĐÔNG TỨ hoặc TÂY TỨ 

Ví dụ:  Quý anh sinh năm 1981 tra bảng ta được MỆNH KHẢM – HÀNH THUỶ  thuộc Đông tứ trạch. Sau đó TRA BẢNG TRONG BƯỚC 1 chọn bạn nữ có MỆNH là: LY  – CHẤN – KHẢM – TỐN ứng với các năm: 1985 – mệnh Ly; 1986 mệnh Khảm; 1988 mệnh Chấn; 1989 mệnh Tốn, 1994 mệnh Ly; 1995 mệnh Khảm (nếu lấy vợ lớn tuổi hơn thì tra bảng ngược về sau)


BẢNG TRA SẴN TUỔI KẾT HÔN CHO CÁC NĂM SINHDAI THANH PHAT GACH CHAN 1


Trân trọng!

... Trân trọng!...