• Nội thất nhà vệ sinh PTA3
  • Nội thất nhà vệ sinh PTA3
  • Nội thất nhà vệ sinh PTA3
  • Nội thất nhà vệ sinh PTA3

Nội thất nhà vệ sinh PTA3

Kích Thước: Ngang x Dọc: 2.2 x 3m

Chi Phí: 55.000.000 VNĐ bao gồm cả dồ nội thất inax tầm trung