• can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05
 • can ho chung cu cc05

Căn hộ chung cư Kim Thanh 55m2 – Thủ Đức

Kích Thước: 55m2

Chi Phí: Trọn gói đồ nội thất Phòng Khách - Phòng Ăn - Phòng Bếp: 70.000.000VNĐ