• tuong dai
  • tuong dai
  • tuong dai
  • tuong dai

Tượng Đài Lòng Chúa Thương Xót Gx Trại Sơn Phú Thọ

Kích Thước: Ngang x sâu x cao: 6m x 3m x 4.5m

Chi Phí: