• tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me
  • tuong dai duc me

Tượng Đài Đức Mẹ Đtp2157

Kích Thước: ngang x sâu x cao: 6m x 2.5m x 7.5m

Chi Phí: