• nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai
  • nha giao ly gx dai hai

Nhà Giáo Lý Gx Đại Hải Sóc Trăng

Kích Thước: Ngang x Dài: 9m x 60m; 1 trệt + 1 lầu + mái ngói

Chi Phí: