Tính can chi theo năm sinh dương lịch

Tính can chi theo năm sinh dương lịch là một bước quan trọng trong việc xác định các phương vị tốt xấu của chúng ta. Sau đây chúng tôi giới thiệu cách tính can chi theo năm sinh dương lịch:

Đầu tiên chúng ta cần tính CAN:

Tính can chi theo năm sinh dương lịch
Tính can chi theo năm sinh dương lịch

Bước tiếp theo là TÍNH CHI:

 

Tính can chi theo năm sinh dương lịch
Tính can chi theo năm sinh dương lịch  

Trân trọng!

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

error: Content is protected !!