Tìm hướng tốt – xấu của gia chủ theo Bát Trạch

Kiến Trúc Đại Thành Phát xin gửi tới Quý khách cách tìm hướng tốt xấu của bản thân qua các bước sau đây:


Theo trường phái Phong Thủy Bát Trạch, con người sinh ra đều có 1 trạch mệnh thuộc Đông Tứ Trạch hoặc Tây Tứ Trạch

Ứng với mỗi Trạch Mệnh thì có các hướng tốt và hướng xấu khác nhau. Ta tìm hướng tốt xấu theo các bước sau đây: (trích tài liệu cổ từ thời Hán Vũ Đế)

Bước 1: XÁC ĐỊNH NĂM SINH

Nếu ngày sinh từ ngày 4 tháng 2 về trước thì năm sinh lấy năm trước đó (ngày 4 tháng 2 là ngày lập xuân) từ ngày 5 tháng 2 tính là năm đó.

Ví dụ: quý khách sinh vào 4-2-1988 thì lấy năm sinh là 1987, quý khách sinh vào 5/2/1988 thì năm sinh là 1988

Bước 2: TRA BẢNG 

Quý khách có thể tự tính theo bài viết sau: TÌM HƯỚNG TỐT CHO BẢN THÂN

  • Bạn là Nam hãy tra bảng HƯỚNG TỐT CHO NAM
  • Bạn là Nữ hãy tra bảng HƯỚNG TỐT CHO NỮ
HƯỚNG TỐT CHO NAM 1
HƯỚNG TỐT CHO NAM 1
HƯỚNG TỐT CHO NAM 2
HƯỚNG TỐT CHO NAM 2

HƯỚNG TỐT CHO NAM 3HƯỚNG TỐT CHO NAM 3


HƯỚNG TỐT CHO NỮ 1
HƯỚNG TỐT CHO NỮ 1
HƯỚNG TỐT CHO NỮ 2
HƯỚNG TỐT CHO NỮ 2
HƯỚNG TỐT CHO NỮ 3
HƯỚNG TỐT CHO NỮ 3

Trân trọng!

 

 

 

... Trân trọng!...