• nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho

Nhà A Linh – Nguyên Đình chiểu – Quận 3 – HCM

Kích Thước: Ngang x Dài: 4.2 x 23m

Hướng Nhà: Hướng Đông

Số Tầng: 4 tầng

Số Phòng: 9

Chi Phí: 1.700.000.000 VNĐ