• nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho

Nhà chú Sinh – Lê Văn Lương – Quận 7

Kích Thước: Ngang x dài: 5x20m

Hướng Nhà: Hướng Bắc

Số Tầng: 4 tầng

Số Phòng: 8 phòng

Chi Phí: 1.300.000.000 VNĐ