• nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho
  • nha pho

Nhà chú Đạt – Him Lam – Quận 7

Kích Thước: ngang x dài: 5 x20m

Hướng Nhà: Hướng Đông

Số Tầng: 3 tầng

Số Phòng: 6

Chi Phí: 1.200.000.000 VNĐ