Chọn tầng của chung cư theo tuổi của gia chủ

Chọn tầng của chung cư theo tuổi

 Theo quan Niệm phong thủy, mỗi tầng của chung cư ứng với 1 Hành chẳng hạn: Mộc – Hỏa – Thổ – Kim – Thủy. Vậy nên khi Chọn tầng của chung cư theo tuổi của gia chủ ta lưu ý các điểm sau:

  • Theo thứ tự từ tầng 1 lên các tầng trên ta tính Hành của từng tầng theo hình dưới: 

 

Chọn tầng của chung cư theo tuổi
Chọn tầng của chung cư theo tuổi

Đếm từ tầng 1: THỦY – HỎA – MỘC – KIM – THỔ, tầng 6 lặp lại vòng là THỦY  cứ quy tắc đó ta đếm đến tầng cần tính


  • Để Chọn Tầng của Chung Cư Hợp Với Mệnh Của Gia Chủ, thì ta chọn Hành của tầng trùng hoặc tương sinh với Hành của trạch chủ.Thứ tự tương sinh:
Chọn tầng của chung cư theo tuổi
            Chọn tầng của chung cư theo tuổi

(vòng màu đen là tương sinh, mũi tên màu đỏ là tương khắc)


⇒ Trạch chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên chọn tầng số 5, 10 (tầng bản mệnh), tầng 2,7 (tầng quý nhân)

⇒ Trạch chủ tuổi Dần, Mão nên chọn tầng 3, 8 (tầng bản mệnh), tầng 1, 6 (tầng quý nhân)

⇒ Trạch chủ tuổi Tỵ, Ngọ nên chọn tầng 2, 7 (tầng bản mệnh), tầng 3,8 (tầng quý nhân)

⇒ Trạch chủ tuổi Thân, Dậu nên chọn tầng 4, 9 (tầng bản mệnh), tầng 5, 10 (tầng quý nhân)

⇒ Trạch chủ tuổi Tý, Hợi nên chọn tầng 1, 6 (tầng bản mệnh), tầng 4, 9 (tầng quý nhân)

 

Bảng thống kê: Chọn tầng của chung cư theo tuổi của gia chủ


 

BẢNG  CHỌN TẦNG THEO TUỔI
TUỔI TRẠCH CHỦ NÊN CHỌN TẦNG KHÔNG NÊN CHỌN TẦNG
1, 4, 6, 9, 11, 14… 3, 5, 8, 10, 13, 15…
SỬU 2, 5, 7, 10, 12, 15… 3, 4, 8, 9, 13, 14…
DẦN 1, 3, 6, 8, 11, 13… 2, 4, 7, 9, 12, 14…
MÃO 1, 3, 6, 8, 11, 13… 2, 4, 7, 9, 12, 14…
THÌN 2, 5, 7, 10, 12, 15… 3, 4, 8, 9, 13, 14…
TỴ 2, 3, 7, 8, 12, 13… 1, 5, 6, 10, 11, 15…
NGỌ 2, 3, 7, 8, 12, 13… 1, 5, 6, 10, 11, 15…
MÙI 2, 5, 7, 10, 12, 15… 3, 4, 8, 9, 13, 14…
THÂN 4, 5, 9, 10, 14, 15… 1, 2, 6, 7, 11, 12…
DẬU 4, 5, 9, 10, 14, 15… 1, 2, 6, 7, 11, 12…
TUẤT 2, 5, 7, 10, 12, 15… 3, 4, 8, 9, 13, 14…
HỢI 1, 4, 6, 9, 11, 14… 3, 5, 8, 10, 13, 15…

 Trân Trọng!

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

error: Content is protected !!